Rozstrzygnięcie przetargu na olej opałowy

PROTOKÓŁ
z postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę oleju opałowego sporządzony


w dniu 02.02.2011 r.

Zamawiający: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowickiego w Konarach, Konary 20

I. Opis przedmiotu zamówienia: zakup oleju opałowego na sezon grzewczy 2011r.

II. Nazwiska lub firmy oraz adresy dostawców i wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1. Petrolis sp. z o. o. , ul. Władysława Jagiełły10A/204, 26-700 Zwoleń

2.Transoil sp. z o. o. , ul. S. Kazury 22/9, 02-795 Warszawa

3. Pader sp. z o. o. , ul. Fort Wola 22, 00-961 Warszawa

4. Konkret sp. z o. o. , ul. Mariańskiego 36, 26-600 Radom

III. Stwierdzenia ważności ofert

Ze złożonych czterech ofert 4 oferty ważne

Do porównania oferty jednostką obowiązującą w kalkulacji ceny ofertowej jest liczona jako średnia cena

netto 1 litr oleju opałowego zamieszczona na stronie internetowej producenta aktualna na dzień 26

stycznia 2011, minus upust/ plus marża =cena oferenta (bez podatku VAT)wyrażona w złotych do


2 miejsc po przecinku.

1. Petrolis sp. z o. o. , ul. Władysława Jagiełły10A/204, 26-700 Zwoleń

cena za 1 l netto – 2,41 zł

2.Transoil sp. z o. o. , ul. S. Kazury 22/9, 02-795 Warszawa

cena za 1l netto – 2,42 zł

3.Pader sp. z o. o. , ul. Fort Wola 22, 00-961 Warszawa

cena za 1l netto – 2,42 zł

4.Konkret sp. z o. o. , ul. Mariańskiego 36, 26-600 Radom

cena za 1l netto – 2,44 zł

IV. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru:

Zgodnie z powyższym stwierdza się, że korzystniejszą cenę zaproponowała firma Petrolis sp. z o. o. ,

ul. Władysława Jagiełły10A/204, 26-700 Zwoleń  i z tą firmą, zgodnie z założeniami SIWZ,

należy podpisać umowę na dostawę oleju opałowego w roku 2011. 

 

 

 

 

 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Zielińska Dorota
(2011-06-20 16:40:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Zielińska Dorota
(2012-04-13 15:21:40)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki