Księga ewidencji dzieci

W Szkole prowadzone są m.in.

 1. Rejestr pracowników.
 2. Ewidencja akt osobowych.
 3. Księga ewidencji dzieci.
 4. Księga uczniów.
 5. Księga absolwentów.
 6. Ewidencja dokumentacji szkolnej.
 7. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych.
 8. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły.
 9. Rejestr zarządzeń wewnętrznych.
 10. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej.
 11. Księga inwentarzowa.
 12. Księga zastępstw.
 13. Rejestr wydanych legitymacji służbowych nauczycieli.
 14. Rejestr wydanych kart rowerowych.
 15. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.

  W szkole przechowuje się arkusze ocen, dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz wszystkie dokumenty o wartości archiwalnej.
  Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.
  Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
  z dnia 29.08.1997 r.(Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926) .Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

 

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach
Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.

 

 

Wytworzył:
Dorota Zielińska
Udostępnił:
Zielińska Dorota
(2010-11-09 22:04:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Zielińska Dorota
(2022-10-03 19:24:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki