Status prawny

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowieckii Kurator Oświaty – delegatura w Radomiu

Działalność szkoły regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017, poz. 60 z póżn.zm.)
  2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2020, poz.910 ze zm.)
  3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz.U.2020, poz. 1321)
  4. Akt założycielski
  5. Statut szkoły

 

Wytworzył:
Dorota Zielińska
(2020-04-06)
Udostępnił:
Zielińska Dorota
(2021-04-07 16:59:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Zielińska Dorota
(2021-04-07 17:01:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki